Przydatne linki

Biblia Tysiąc­le­cia — https://biblia.deon.pl/

Dzie­ło Biblij­ne — https://biblista.pl/

Bre­wiarz — https://brewiarz.pl

Tygo­dnik Kato­lic­ki Nie­dzie­la — https://www.niedziela.pl/

Por­tal Kato­lic­ki Fron­da — https://www.fronda.pl/

Krót­ka histo­ria spo­wie­dzi — https://www.fronda.pl/a/spowiedz-to-droga-nawrocenia-krotka-historia-sakramentu-pokuty-i-pojednania‑1,161788.html

Tekst o poko­le­niu uro­dzo­nym po 2000 r. — tzw. poko­le­nie ‘płat­ków śnie­gu’ lub ina­czej ‘śnie­ży­nek’ oraz roli rodzi­ców jako ‘płu­gów śnież­nych’. Bar­dzo gorą­co zachę­cam do zapo­zna­nia się z tym tek­stem: https://pch24.pl/opinie/pokolenie-platkow-sniegu-dzieci-musza-wiedziec-ze-bog-za-dobro-nagradza-a-za-zlo-karze/